xây dựng cấu hình

1 . Bo mạch chủ
4 . Ổ SSD
Hết hàng
Hết hàng
9 . Case